Banc del Temps

 Què és el Banc del Temps?

El Banc del Temps és un grup de gent disposada a intercanviar serveis, coneixements, tasques, a canvi del temps de les persones que formen part d’aquest grup. Es pot considerar com una eina de suport mutu i no n’hi ha dos d’iguals. En funció de les inquietuds i de la voluntat dels membres de cadascun d’ells, són diverses les característiques i les formes que aquests prenen.
L’estructura bàsica d’aquesta iniciativa és l’oferta i la demanda de serveis. És a dir, cada soci presenta els coneixements, feines i ajuda que està disposat a oferir, i a la vegada els que necessita. Un cop creada aquesta borsa d’ofertes i demandes, els seus integrants es posen en contacte entre ells per tal de demandar un servei utilitzant com a moneda de canvi comú e igualitària: EL TEMPS HORA (1 hora d’ajuda = 1 hora de temps a dipositar per pagar). No importa quin tipus de servei o tasca s’ha dut a terme, el temps de cada participant es valora per igual, ja sigui un estudiant, un jubilat o un expert en matèria.


Quins són els objectius del Banc?

El Banc del Temps proposa fomentar les relacions socials i la igualtat entre diferents estrats econòmics i pretén constituir-se com a enllaç entre les diferents persones o col·lectius. Aquesta xarxa de suport comunitari potencia l’ajuda mútua i pretén resoldre necessitats de la vida quotidiana alhora que estalviar diners.
Els valors que pretén promoure el banc es poden resumir en:

 • la integració social de les persones que experimenten aïllament
 • la integració de persones o col·lectius que disposen de menys recursos
 • el foment de les relacions intergeneracionals i interculturals
 • el foment de les relacions veïnals en general
 • el foment del creixement personal i autoestima
 • la coneixença, la igualtat, la confiança i la cooperació
 • la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

En definitiva, aquesta proposta no vol ser altra cosa que l’estímul per posar en contacte totes aquelles persones o grups que d’alguna manera o altra posen el seu gra de sorra per a la cohesió i la construcció  més humana.


Quina és la història del BdT  de l’Associació XBarcelona?

El Banc del Temps  és un projecte promogut des de l’Associació XBarcelona.

Com formar part del Banc del Temps?

Poden formar part del Banc les persones majors d’edat que comprenguin els fonaments i les motivacions del Banc del Temps. També poden formar part del Banc del Temps entitats i col·lectius, tothom que tingui serveis per oferir i demanar.
Es pot omplir el formulari de preinscripció on s’haurà d’incloure les dades bàsiques del nou soci, el model es pot descarregar d’aquest document FullInscripcio o bè el pots demanar al nostre local. Cal fer una entrevista amb la secretaria del Banc del Temps per tal que la inscripció sigui definitiva. La secretaria atén al següents horaris

 • A la nostre adreça del Passatge Tassot número 9  de 19 a 20 hores.
 • En hores convingudes, demanant-ho al telèfon 690 61 35 31 i demanar per el nostre president Julio.
 • A través de una petició a través del email:  info@utopia.4barcelona.es

En aquesta entrevista s’explicarà detalladament el funcionament i la normativa del Banc del Temps i les claus d’usuari i contrasenya que s’hauran enviat seran l’acreditació per poder operar per Internet.
Un cop feta l’entrevista, s’activarà el compte i el nou soci rebrà un saldo de 1 hora per a que pugui començar a fer intercanvis.

Com hi poden participar les entitats?

Les entitats també poden tenir demandes i ofertes de serveis al Banc del Temps. Cada entitat, quan es dóna d’alta, disposa d’un compte solidari de l’entitat. L’anomenem compte solidari ja que en algunes ocasions els membres del Banc del Temps podrien donar part de les seves hores a un compte solidari d’alguna entitat.

Com realitzar intercanvis?

Les habilitats, necessitats i disponibilitat de tots els usuaris estan emmagatzemades a la web del Banc del Temps de manera que els socis poden accedir a totes les demandes i ofertes, de forma generalitzada o bé acotant per categories: art i artesania, compres i comerç, cuina, cultura, cura d’animals, ensenyament, esports i animació, informàtica, lleure, obra i construcció, psicologia, salut i cura de persones, servei tècnic, teràpies alternatives, transport, treballs de jardineria, treballs de la llar…
En el moment que es troba el soci i el servei que es necessita, es pot accedir al llistat de les  dades de contacte.
Quan es posin en contacte els dos usuaris, és important parlar dels detalls del servei per evitar problemes: en què consisteix exactament, lloc i data de trobada, materials necessaris i el temps que es pot trigar a fer el servei. És important que les dues parts acordin el temps a transferir (el pagament) i determinar altres despeses. Si el servei comporta despeses (material, ingredients, transport…), aquestes correran a càrrec de la persona que demanda el servei.
Si la persona que hauria d’oferir el servei creu que no pot fer-lo, cal que ho comuniqui, tot agraint l’interès que li han mostrat.

Des del Banc del Temps animem als socis a demandar serveis ja que quantes més transaccions es facin i quanta més gent comparteixi el seu temps i els seus talents entre ells, més rica es convertirà la comunitat i més força s’emprarà en el canvi social.

Com pagar els serveis?

Per transferir el temps a la persona que ha ofert el servei cal clicar a Intercanvi  i validar el serveis realitzat. El temps a transferir no sempre ha de ser una hora, també es poden utilitzar minuts.
El programari del banc del temps grava i comptabilitza totes les transaccions fetes entre usuaris, sumant o restant hores (si s’ha ofert o demandat un servei) de manera que ens ofereix un resum del saldo restant.
És important que es faci algun comentari sobre el servei que s’ha rebut, ja que és una informació útil per als altres membres que en un futur podrien sol·licitar el mateix servei.
Es recomana que es realitzi la transferència en un període d’una setmana d’ençà que s’ha rebut el servei, per tal que l’altra persona pugui fer ús d’aquestes hores.

Quins intercanvis puc fer?

El tipus d’intercanvi és molt variat i depèn de les necessitats de cadascú. Els tipus d’intercanvi que s’han donat al Banc del Temps es poden agrupar en diferents categories  i no limitatiu:

 • art i artesania
 • assessorament i orientació general
 • compres i comerç
 • cuina
 • cultura
 • cura d’animals
 • ensenyament
 • esports i animació
 • idiomes
 • informàtica i altres tecnologies
 • lleure i entreteniment
 • obra i construcció
 • psicologia
 • salut i cura de persones
 • servei tècnic
 • serveis a la comunitat
 • teràpies alternatives
 • transport
 • treballs de jardineria
 • treballs de la llar

Per a més informació, podeu anar a Ofertes o Demandes de la pàgina web.

Com funcionen els tallers?

A banda d’oferir serveis de manera individualitzada, també es poden oferir a un grup de persones. Per exemple, organitzant un taller a tots els membres del Banc del Temps. En aquest cas, el temps que es rebrà serà el que s’ha trigat a preparar i impartir el taller i el transferirà el Compte Solidari del Banc del Temps. Als assistents al taller o curs se’ls restarà una quantitat en minuts acordada abans del taller. En general, encara que un taller duri 1 hora, al haver-hi diversos assistents, només caldrà pagar una part en minuts.
Alguns tallers del Banc del Temps poden ser de forma orientativa:
Manualitats:
grups de tricotar, Boles de Nadal amb Patchwork, Scrapbook, Reciclatge artístic, Roses de Sant Jordi, ninos amb mitjons…
Cuina:
Taller de torrons, Cuina per Singles, Cuina amb pasta de full, Sípia amb pèsols, Pica-pica de luxe, Com tallar pernil, fer bunyols, Cuinar en família, Sucs i Batuts…
Cura del cos:
Dansa del ventre, Ioga Intuitiva, Biodansa, Psicoestètica…
Xerrades:
L’origen de les enfermetats, l’Ecoxarxa i la moneda social, Herbes Remeieres, Manteniment de Bicicletes…
Altres:
grups de conversa en anglès i francès, Meditació, Fotografia, Xarxes Socials, Comptabilitat de la Casa amb Excel…
Animem als socis a proposar tallers mitjançant l’apartat CONTACTE, per tal de compartir coneixements i habilitats i facilitar la interacció social entre els membres.

Com em puc informar de les ofertes i demandes del Banc?
 • A través de la web específica del Banc del Temps, clicant al menú Ofertes o Demandes.
 • Al calendari de la pàgina de inici de la pàgina web s’hi troben els tallers programats.
 • Al butlletí electrònic que s’envia als membres periòdicament.

Condicions d’ús

Drets
 • Els membres tenen el dret a ser valorats i tractats amb dignitat, cura i respecte. Respecteu els altres, ja sigui per religió, creences o pertinença política.
 • Les dades dels membres del Banc del Temps estan protegides per la llei orgànica de protecció de dades, la qual cosa significa que estan guardades al fitxer dels membres del Banc del Temps. Les dades únicament s’utilitzaran amb la finalitat de participar en el Banc del Temps i exclusivament es cediran als usuaris del Banc del Temps amb la mateixa finalitat, segons estableix la normativa vigent. Així mateix, els membres poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la persona responsable del fitxer.
Deures
 • Cal respectar la privacitat i la confidencialitat de les dades dels altres membres del Banc del Temps. Un membre podria arribar a ser expulsat de la comunitat si no es complís aquest deure.
 • Cal ser puntual a les cites que s’acorden i, si per algun motiu no es pot arribar a l’hora, cal avisar el més aviat possible les persones implicades per canviar l’hora o cancel·lar la cita.
 • Cal que la persona que ofereix el servei informi l’altra persona en què consisteix exactament el servei i els possibles costos de material abans de realitzar-lo.
 • Cal que la persona que rep el servei pagui el més aviat possible les despeses originades per poder-lo portar a terme (materials, ingredients, etc.).
 • Sigueu pacients i oberts més que crítics. Estem per compartir i aprendre els uns dels altres.
 • No s’han d’acceptar propines o regals pel servei ofert i encara menys demanar diners a canvi, ja que la filosofia del Banc del Temps és l’intercanvi de serveis.
 • En el supòsit que el servei realitzat no compleixi les expectatives de la persona que l’ha rebut, cal valorar l’esforç de la persona que ofereix el servei, ja que aquest tipus d’actituds contribueix al funcionament del Banc del Temps. Formar part del Banc del Temps significa formar part d’un grup de persones que estan juntes per compartir i, per tant, és important ser pacient, obert i respectuós.
 • La responsabilitat sobre els serveis disponibles i la realització efectiva dels intercanvis és únicament de les persones que hi estan implicades. En el cas que sorgeixin problemàtiques en el moment de l’intercanvi, el Banc del Temps no se’n farà responsable ja que la tasca del Banc és només posar en contacte persones que diuen que poden oferir un servei, però no pot garantir l’eficiència d’aquests serveis. La signatura de la normativa eximeix les entitats i les persones gestores del Banc del Temps de tot tipus de responsabilitat relativa als danys i als perjudicis que puguin produir-se. Recomanem consultar les valoracions dels usuaris per determinar si el servei pot ser satisfactori o no.
 • El Banc del Temps intervindrà, d’acord amb les seves capacitats, en els conflictes que no s’hagin pogut solucionar entre els seus membres i la seva decisió sempre serà definitiva i sense possibilitat d’apel·lació. A més, podrà sancionar els membres fins i tot amb la tramitació de la seva baixa.