El Txoko

Txoko (de la WIKIPEDIA)

 Txoko és una paraula basca que significa racó o lloc petit. Se li dóna aquest nom als locals seus de societats gastronòmiques, que poden ser també recreatives o esportives, creades al País Basc (Espanya) i presents també a Navarra (Espanya ) i al País Basc francès (França). En alguns llocs del País Basc, principalment a Guipúscoa, se’ls coneix també amb el nom de societats.

Aquestes societats estan formades per socis que moltes vegades pertanyen a una mateixa quadrilla, i s’utilitzen per a realitzar sopars i dinars, bé entre els socis, bé entre un soci i els seus convidats. La característica principal és que el que cuina el fa gratuïtament, mentre que els productes són aportats pels altres participants en l’esdeveniment, a excepció dels bàsics d’ús comú que solen provenir de la pròpia rebost de la societat. Un cop realitzat l’esdeveniment es fan els comptes corresponents, deixant la documentació i els diners en una bústia que s’ubica al recinte de la societat.

Normalment es paga una quota que serveix per solucionar les despeses comuns i després cada soci paga la despesa que ell realitza. Els socis solen ser homes; fins fa poc les dones tenien prohibit el pas a les societats (encara queda alguna en què no poden entrar, com la Societat Gaztelubide de Sant Sebastià). De tota manera, és comú que no puguin entrar a la cuina, la cuina es dels homes… a casa no sembla el mateix, encara que la societat basca es esencialment matriarcal.

Nosaltres som una composició de homes i dones, diversos,  lliures, pensadors i compromesos amb la societat actual que pensa que a “la cuina” de la nostre societat la tenim de evolucionar continuament i que “no solo del pan vive el ser humano”.